Kontaktinformasjon

Formann: Arve Idar Utnes 57 85 55 74 906 97 326
Nestformann: Harald Haugen 57 85 54 80 986 52 483
Kasserer: Andreas Wik 57 85 55 80 911 88 002
Styremedlem: Øyvind Hopland 57 85 55 39 930 45 775
Styremedlem: Geirfinn Vedvik 57 85 55 54 412 68 604
Kafè: Gerda Haugen 57 85 54 80 456 72 483
Oppmenn for segling
og roing: Harald Haugen 57 85 54 80 986 52 483
Torfinn Kråkenes 57 85 41 15 915 48 151
Sekretær: Dagfinn Hessevik 57 85 53 84 900 86 587