Bilder fra turer og tilstellinger.

I laget sin regi:

Der laget har deltatt: